LUÔN TIÊN PHONG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN - MANG LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC!
Tin tức
Vận tải - Giao nhận hàng hóa

Vận tải - Giao nhận hàng hóa

Đầu năm 2017 Đức Phú Thịnh đưa vào hoạt động ngành Vận tải - Giao nhận hàng hóa nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng và đối tác. Là một ngành trọng tâm của Công ty cùng phát triển song song với 02 ngành đang sản xuất và kinh doanh: May mặc và Văn phòng phẩm...